Toplam

  • Yorumlar 1,170
  • Konular 388
  • Üye Sayısı 1,789

Genel İstatistik

Ortalama Değerler

  • Ortalama günlük yazılan yorumlar 1.84
  • Ortalama günlük açılan konular 0.61
  • Ortalama günlük üye kayıtları 2.82
  • Ortalama üye başına yazılan yorumlar 0.65
  • Ortalama üye başına açılan konular 0.22
  • Ortalama konu başına yazılan yorumlar 2.02