Toplam

  • Yorumlar 1,075
  • Konular 356
  • Üye Sayısı 1,478

Genel İstatistik

Ortalama Değerler

  • Ortalama günlük yazılan yorumlar 1.89
  • Ortalama günlük açılan konular 0.63
  • Ortalama günlük üye kayıtları 2.6
  • Ortalama üye başına yazılan yorumlar 0.73
  • Ortalama üye başına açılan konular 0.24
  • Ortalama konu başına yazılan yorumlar 2.02