MyBB Türkçe Destek Forumu

Tam Versiyon: UTF-8 Türkçe Karakter Seti Karşılıkları
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Türkçe karakterlerin, UTF-8 Unicode karakter setine göre karşılıklarını ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceğiz.

UTF-8 Nedir ?
UTF-8, 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir. (İng: Unicode Transformation Format ‘ın kısaltması). Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır.
Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir.

UTF-8 kodlaması Unicode karakterlerini 1-6 byte uzunluğunda diziler olarak kodlar. ASCII kodlaması içinde 0-127 arasında kalan karakterler aynen kendi kodları ile kullanılır, diğerleri ise byte dizileri haline gelir.

UTF-8 Tanımı:
Evrensel kodlama ile aynı sayfada farklı lisanları göstermek mümkün olabilmektedir. Ayrıca özel hazırlanmış klavyeler ile matematiksel ifadeleri yazmak da mümkün. Bütün bu farklı karakterler UTF-8 sayesinde aynı sayfada görüntülenebilmektedir. Eski biçem kodlama ile Türkçe karakterlerin – aslında latin alfabesinde olmayan ya da özel işaretli harflerin de – gösterimi için oldukça karışık olan harf ve rakam dizgileri kullanmak gerekiyordu. Mesela Ş harfini yazmak için Ş küçük ş içinse ş yazmak gibi.

UTF-8 Türkçe Karakter Karşılıkları:

Büyük Harfler İçin UTF-8 Karşılıkları:
Evet Ü Sol Ok Sağ Ok Ãœ
Evet Ş Sol Ok Sağ Ok Å
Evet Ğ Sol Ok Sağ Ok Ä
Evet Ç Sol Ok Sağ Ok Ç
Evet İ Sol Ok Sağ Ok Ä°
Evet Ö Sol Ok Sağ Ok Ö

Küçük Harfler İçin UTF-8 Karşılıkları:
Evet ü Sol Ok Sağ Ok ü
Evet ş Sol Ok Sağ Ok ÅŸ
Evet ğ Sol Ok Sağ Ok ÄŸ
Evet ç Sol Ok Sağ Ok ç
Evet ı Sol Ok Sağ Ok ı
Evet ö Sol Ok Sağ Ok ö

Çeşitli Özel Karakterler İçin UTF-8 Karşılıkları:
EvetSol Ok Sağ Ok €
Evet £ Sol Ok Sağ Ok £
Evet « Sol Ok Sağ Ok «
Evet » Sol Ok Sağ Ok »
EvetSol Ok Sağ Ok •
EvetSol Ok Sağ Ok †
Evet © Sol Ok Sağ Ok ©
Evet ® Sol Ok Sağ Ok ®
Evet ° Sol Ok Sağ Ok °
Evet µ Sol Ok Sağ Ok µ
Evet · Sol Ok Sağ Ok ·
EvetSol Ok Sağ Ok –
EvetSol Ok Sağ Ok —

Örnek Kullanım Şekli:
© 2020 MyBB Türkçe Sol Ok Sağ Ok © 2020 MyBB Türkçe